Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste godkännas av föreningens styrelse. För att ansöka om uthyrning i andrahand ska blanketten som du hittar under ”Viktiga dokument” fyllas i och lämnas i föreningens brevlåda (Atlasgatan 16).

Fr o m 1 januari 2017 (till följd av stadgeändringen som beslutades på extrastämman i juni 2016) kommer föreningen att ta ut en avgift för andrahandsuthyrningar.

Stadgarna §4: ”Avgift för andrahandsupplåtelse, som får tas ut årligen, får för en lägenhet maximalt uppgå till 10 procent per år av samma prisbasbelopp som ovan. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.”

 

Annonser