Beställning av nycklar

Av säljaren ska du, förutom nycklar till lägenheten (3 st), ha fått en särskild nyckel till sophuset. Din lägenhetsnyckel går även till tvättstugan, porten, gården samt cykelrummet. Lägenheter med förråd med ingång från Vulcanusgatan ska även ha fått en nyckel till den porten och gallerdörren. Om du inte fått en nyckel till gallerdörren vänligen kontakta styrelsen.

Du kan inte göra kopior av lägenhetsnyckeln själv, då våra nycklar är av en speciell säkerhetssort och varje nyckel registreras. Hör av dig till styrelsen om du behöver en nyckelkopia!

Annonser